[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Winterswijkse beken zijn cultuur, geen natuur

Winterswijkse beken zijn cultuur, geen natuur
trefwoorden: Winterswijk - beek
De opdracht om de Winterswijkse bodem in kaart te brengen leverde geoloog Maarten van den Bosch veel werk op.
En een ook voor de leek begrijpelijke uitgave over de ontwikkeling van het landschap. Het door iedereen geroemde landschap ten oosten van Winterswijk is vooral door menselijk ingrijpen bepaald. De mens staat ook aan de basis van de loop van de veelgeprezen beken. Dat concludeert de Winterswijkse geoloog Maarten van de Bosch aan de hand van een bodemonderzoek.

De honderden boringen hebben niet alleen geleid tot een gedetailleerde bodemkaart. Er is ook een, ook door gewone burgers te begrijpen, uitgave van Cainozoic Research verschenen: 'De ontwikkeling van het landschap ten oosten van Winterswijk'.

Wat vind je als je in de bodem van Winterswijk gaat graven? Van den Bosch: "Een stelsel van oude waterstromen, die na de laatste IJstijd zijn ontstaan. Waterstromen met beddingen van 10 tot 25 meter dik zand." En het opvallende is dat die waterstromen niet parallel lopen met de beddingen van de beken. ...

Lees verder bij de Gelderlander (30 juli 2003)