[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Een tocht door de geschiedenis

Een tocht door de geschiedenis
trefwoorden: Zenderen - kerk - 18e eeuw
Sinds vorig jaar is een deel van het oude kerkepad van Hertme naar Zenderen weer blootgelegd.
Het pad slingert prachtig langs velden en door het bos. Op pad met twee oud-gymnasiasten van het seminarie herleeft een stukje religieuze geschiedenis.

...

De eerste kerk in Zenderen werd in 1788 gebouwd. In Hertme volgde er een tien jaar later. Kerkgangers van allerhande boerderijen verzamelden zich om langs dit kerkepad naar de kerk in Zenderen te lopen. ‘Vaak op de zondag’, vertelt pastoor Nijland. ‘Die gelegenheid grepen de mensen dan dikwijls meteen aan om boodschappen te gaan doen.’

Met de herinneringen van de beide heren verandert dit Twentse pad in een tocht door de geschiedenis. Het slingert zich aan de ene zijde langs een glooiende es met koeien, aan de andere zijde, voor een deel aan het zicht onttrokken door een rij eiken, golft het maïs. Even verderop, ...

Lees verder bij de Twentsche Courant Tubantia (28 juli 2003)