[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Natuur bij boer beter beschermd

Natuur bij boer beter beschermd
trefwoorden: Gendringen - ploeg
De gemeente Gendringen neemt in het buitengebied verschillende maatregelen om de natuur beter te beschermen.
De gemeente komt daarmee tegemoet aan bezwaren van de provincie.

...

Burgemeester en wethouders van Gendringen hadden in dit plan alleen een aanlegvergunning opgenomen voor diep ploegen in archeologisch waardevolle gebieden. Dit om te voorkomen dat scherven en andere bodemschatten beschadigd worden.

De milieuwerkgroep en de provincie vonden de archeologische zekerstelling niet ver genoeg gaan, reden waarom uitbreiding werd verlangd met een vergunning voor gewoon ploegen. Dat is nu geregeld, maar het Gendringse college vindt daarnaast de bescherming van het zogeheten 'bodemarchief' belangrijk genoeg om ze als afzonderlijke bepaling opnieuw op te nemen in het herziene bestemmingsplan.

Het gaat in de gemeente om twee archeologisch waardevolle gebieden: de ene ligt ten westen van de Hoge Rokken, de ander is gesitueerd ten noordwesten van Engbergen richting Oude IJssel. ...

Lees verder bij de Gelderlander (19-07-2003)