[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

'Oude koeien' gevonden bij Westerpoort

'Oude koeien' gevonden bij Westerpoort
trefwoorden: Hoorn - Westerpoort - koe - schedel
Een klein deel van de grote hoeveelheid koeienschedels, die archeologen vonden bij de resten van de Westerpoort in Hoorn.
Vermoedelijk gaat het om slachtafval, dat door een slager eeuwen geleden in de Zuiderzee werd gedumpt.
Het is niet de meest bijzondere vondst tijdens de opgravingswerkzaamheden, maar wel een opvallende. Het bracht een van de vele kijkers naar de opgraving er al toe met grote stelligheid te beweren dat het niet de Westerpoort was, maar de Koepoort die de archeologen hadden gevonden. Deze stond echter aan het eind van de Koepoortsweg.

Lees verder bij: Noordhollands Dagblad (26 juli 2003)