[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Geen bouwvergunning wegens bodemarchief

Geen bouwvergunning wegens bodemarchief
trefwoorden: Gendt - bodemarchief
Op de hoek van de Woerdsestraat, Kapelstraat en Angerensestraat in Gendt worden geen vrije sectorwoningen gebouwd.
Bij de gemeente Lingewaard was een verzoek daartoe van een aannemersbedrijf binnengekomen.
Op het stuk grond, waar negen huizen hadden kunnen komen, rust een agrarische bestemming. Bovendien wordt het als 'beschermd gebied' omschreven.
Op de archeologische monumentenkaart van de provincie staat het perceel omschreven als een lap grond 'van zeer hoge archeologische waarde'. Behoud van het 'bodemarchief' wordt hoger ingeschat dan nieuwbouw. Dat het ook nog eens gaat om dure huizen in plaats van de goedkopere woningsoorten waar meer behoefte aan is, is voor Lingewaard eveneens reden om 'nee' te zeggen tegen de huizenbouwer.

Lees verder in: De Gelderlander (26 juli 2003)