[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Landgoed De Oosterhof heeft lange geschiedenis

Landgoed De Oosterhof heeft lange geschiedenis
trefwoorden: boerderij - 14e eeuw - Ambt Delden - Utrecht
De Oosterhof aan de Beldsweg in Ambt Delden heeft een lange historie. Het landgoed was ooit eigendom van de bisschop van Utrecht.
Het had de status van een zogenoemd horig erfgoed dat deel uitmaakte van de Hof in Goor.

Dit was een agrarisch centrum en kende een leveringsplicht van de horige goederen. Het voerde een eigen rechtspraak. Uit de administratie van de bisschoppelijke rentmeester uit 1385 blijkt dat de boer op de Oosterhof jaarlijks het volgende aan de Hof moest leveren: vijftien solidi voor beden, veertien modii gerst, vijf moddii haver en vier zogenoemde hofzwijnen.

In 1528 werden de hofgerechten op schrift gesteld, maar al in 1546 vielen alle goederen toe aan de Staten van Overijssel. In 1798 verviel het eigendomsrecht aan het Domein van de Bataafse Republiek, vervolgens aan het Koninkrijk Holland, aan het Franse rijk en tenslotte aan het Koninkrijk der Nederlanden. Uiteindelijk wisten voormalige hofhorige boeren de rechten van het Domein op hun erven af te kopen. ...

Lees verder bij de Twentsche Courant Tubantia (23 juli 2003)