[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Herinnering historie levend houden

Herinnering historie levend houden
trefwoorden: Ommerschans - vesting - 17e eeuw - Spanjaarden
Vereniging De Ommerschans wil de resterende delen van de vesting en de bedelaarskolonie behouden voor het nageslacht.
‘Veel van de gebouwen zijn verdwenen, wat er nog is willen wij behouden‘, zegt Jolanda Stern.
‘De begraafplaats, de ijskelder en een deel van de gracht willen wij herstellen en verbeteren. Ook werken we aan aanduidingen waar alles gestaan heeft en aan een gedenkteken voor de naamloos begravenen. In april tijdens de doe-dag hebben we onder meer onderhoud gepleegd aan het kerkhof en een deel van de route gemarkeerd met wegbewijzeringspaaltjes.‘
Afgelopen zaterdag hield de vereniging een wandeling door het gebied. In twee groepen maakten rond de veertig belangstellenden een wandeling door het historisch gebied van buurtschap Ommerschans. Twee bestuursleden van de vereniging brachten tijdens de route uitvoerig en op boeiende wijze de cultuur-historische aspecten van het gebied onder de aandacht. Bestuurslid Jannita Visscher en penningmeester Jolanda Stern namen ieder een groep mee de Ommerschansgeschiedenis in en vertrokken elk in tegenovergestelde richting de buitenste ring van de voormalige bedelaarskolonie in.

Lees verder in: de Apeldoornse Courant De Stentor (22 juli 2003)
Link: Ommerschans