[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

'Sloopplan Portaal bedreig historische route West'

'Sloopplan Portaal bedreig historische route West'
trefwoorden: Nijmegen - post-WWII architectuur
Juist nu de financiering van een cultuurhistorische route door Nijmegen-West op gang komt, is het de vraag in hoeverre er straks nog genoeg te zien is.
Woningcorporatie Portaal heeft volgens Jan Groos van de Stichting Opbouw Oud West (Stouw), de voortrekker van het project) zo verregaande sloopplannen in de vooroorlogse wijken dat er een complete kaalslag dreigt.
Groos heeft, samen met andere vrijwilligers, plannen gemaakt voor een of meer routes door de wijken Waterkwartier, Wolfskuil, Willemskwartier en Neerbosch-Oost. Eventueel met een uitloop naar Hatert.
Hij wil via de zeer diverse architectuur uit tal van stromingen en via geologische kenmerken het cultuurhistorische verhaal van dit gebied vertellen. Belangrijk onderdeel van dat verhaal vormen de arbeidersbuurten van voor de Tweede Wereldoorlog.
Om die als eenheid te bewaren zit er al helemaal niet meer in, maar volgens Groos is Portaal momenteel ook niet genegen om waardevolle onderdelen van deze oude wijken te behouden, zoals het Amstelplein of het Beetsplein. "Stadsarcheoloog Jan Thijssen noemde tijdens een bezoek het Beetsplein een van de meest onbedorven stukjes", weet Groos. "Maar het lijkt erop dat de wandelroute nu een soort noodwandelroute wordt: kom kijken voor het te laat is."

Lees verder in: De Gelderlander (23 juli 2003)