[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Roofbouw, armoede en herstel op het veen

Roofbouw, armoede en herstel op het veen
trefwoorden: Friesland - museum
Tentoonstelling in drie musea met verbindende fietsroute langs sporen van turf en inpoldering.

Grote delen van Fryslân zijn ooit veroverd op het water. Op sommige plaatsen is het beter te spreken van een herovering, nadat de mens eerst door eigen schuld het land verloren had. Dit heeft op grote schaal plaatsgevonden in de laagveengebieden van zuidoost-Fryslân. Eeuwenlang is daar vruchtbare grond afgegraven voor turfwinning.

Een gevolg was dat er water op het waardeloos geworden land kwam, dat vervolgens z’n eigen dynamiek kreeg. De veenplassen werden groter en groter, de golfslag werd heviger en op den duur ging steeds meer land reddeloos verloren in het water. Bewoners van Nij Beets moesten op zeker moment zelfs vluchten voor het water.

De geschiedenis van het zuidoost-Friese landschap is er een van roofbouw en herstel. ...

Lees verder bij het Friesch Dagblad (19 juli 2003)