[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"De Kleine Tempel en de Tempeliers"

De Kleine Tempel en de Tempeliers
trefwoorden: Zeeland - Terneuzen - Tempelhoeve - tempeliers
Min of meer halverwege het dorp Zaamslag en het kruispunt Sint-Anna bij Terneuzen, staat links van de Terneuzensestraat (de N61) een boerderij.
Die draagt de naam Kleine Tempel al wordt ze ook wel de Tempelhoeve genoemd.
De kavel waarop ze staat, kreeg ene Jan van Rosebeke in 1650 toegewezen. Dat geschiedde door middel van een loterij. Niet dat het een prijs was, maar op die manier werd voorkomen dat alleen de vriendjes van degene die de grond uitgaf, met de beste kavels gingen schuiven. Die uitgifte vond plaats, omdat in genoemd jaar de bedijking van de Zaamslagpolder zijn beslag kreeg.
Eigenlijk moeten we spreken van een herdijking, want al het land hier, tussen de Saxhaven of de vaarweg naar Hulst vanaf Kampen (Campen) en de Graafjansdijk tussen Axelse Sassing en Terneuzen, was al eerder polderland geweest. In westelijke richting zelfs nog een veel groter gebied, maar dat was al eerder 'met de zee gemeen' komen te liggen, zoals men dat eertijds zei.

Lees verder in: BN/De Stem (16 juli 2003)