[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Skeletten uit steentijd gevonden in polder"

Skeletten uit steentijd gevonden in polder
trefwoorden: Schipluiden - steentijd - boeren - Harnaschpolder
In de Harnaschpolder zijn unieke archeologische vondsten gedaan. Dat meldde het Hoogheemraadschap van Delfland.
Cees Koot, archeoloog van het schap: "We hebben op zeker sporen gevonden van de oudste boerenbewoners van het Nederlands kustgebied.".
De archeologen vonden enkele weken geleden al sporen maar hadden toen nog geen zekerheid. Die zekerheid is er nu wel. De Harnaschpolder, zo blijkt, was al in de steentijd bewoond. Archeologen hebben in het gebied tussen Den Hoorn en de snelweg A4 scherven van aardewerken potten, botten van zoogdieren, vogels en vissen en vuurstenen werktuigen en pijlpunten aangetroffen.
Dat blijkt uit archeologische opgravingen waaraan het Hoogheemraadschap van Delfland begin juni is begonnen. De opgraving duurt tot eind augustus. In november 2003 start Delfland met de bouw van een moderne afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Lees verder in de: Haagsche Courant (juli 2003)