[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"NOA Lezingenreeks najaar 2003"

NOA Lezingenreeks najaar 2003
trefwoorden: SNA - ROB - NOA - lezingen
Hierbij treft u aan een uitnodiging voor de NOA Lezingenreeks in de tweede helft van 2003.
Het komende jaar zal er hard gewerkt worden om te komen tot een eerste versie van de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie. Op dit moment bestaan de NOA-schrijfgroepen (incl. de meelezers) uit zo'n 80 personen.
In ieder te schrijven hoofdstuk -nu 20 in totaal - zal een onderscheid worden gemaakt tussen een deel dat nauw aansluit bij het onderzoek van concrete archeologische fenomenen en een deel dat zich richt op de vigerende thema's van onderzoek als het gaat om interpretatie en synthese.
Ter begeleiding van het schrijfproces wordt op de ROB in Amersfoort een maandelijkse reeks van lezingen georganiseerd over het lopende onderzoek van bepaalde periodes, bepaalde gebieden en specifieke thema's. Door welke vraagstellingen is het onderzoek de laatste jaren gemotiveerd geweest en welke vraagstellingen zouden richtingevend voor de toekomst moeten zijn?
De komende reeks zal gericht zijn op thema's van onderzoek in West-, Noord-, en Oost Nederland en het rivierengebied. Zuid Nederland is in de eerste helft van 2003 aan de beurt geweest in de vorm van lezingen van o.a. Henk Hiddink, Nico Roymans en Harry van Enckevort. Deze waren als pilot bestemd voor kleine kring. De komende lezingencyclus zal toegankelijk zijn voor iedereen: ROB-ers, onderzoekers en andere geinteresseerden en zal daarom ook in breder verband (o.a. via de SNA) worden aangekondigd.
De duur van iedere lezing zal ongeveer 1 uur zijn, met daarna ca. 15 minuten ruimte voor vragen en discussie, download het volledige programma.
Reserveer deze data vast in de agenda en zegt het voort!

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Bron: mailinglist Archweb, (10 juli 2003)