[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Archeologisch onderzoek remt bouwprojecten"

Archeologisch onderzoek remt bouwprojecten
trefwoorden: Verdrag van Malta - archeologisch - onderzoek
De nieuwe regelgeving ter bescherming van bodemschatten en flora en fauna vormen in toenemende mate een beletsel bij de verwezenlijking van bouwprojecten.
Veel bouwplannen lopen, omdat er van overheidswege archeologisch bodemonderzoek moet plaatsvinden, vertraging op of gaan niet door omdat er bij de onderzoeken artefacten in de grond worden aangetroffen.
Bouwers worden door de nodige onderzoeken op kosten gejaagd, kosten die vervolgens weer verhaald worden op de kopers van de woningen die uiteindelijk toch na maanden vertraging worden gebouwd.

Lees verder in: BN/De Stem (9 juli 2003)