[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Veel informatie, weinig inspraak"

Veel informatie, weinig inspraak
trefwoorden: kasteel - Sint Maartensdijk
Heel veel informatie en geen tot nagenoeg geen inspraak.
Zo is de bijeenkomst in woonzorgcentrum Maartenshof in Sint Maartensdijk van dinsdag samen te vatten.
De informatie- en inspraakbijeenkomst werd gehouden in Maartenshof zelf, de zaal was afgeladen vol. Op de agenda stonden de gewijzigde plannen voor de uitbreiding van het centrum. Eind oktober vorig jaar werd de eerste versie van de plannen ontvouwd tijdens een inloopavond van Castria Wonen, Stichting voor Regionale Zorgverlening en de gemeente. Toen lag er een plan voor een uitbreiding met 33 seniorenappartementen en de vestiging van een gezondheidscentrum op tafel.
Toen al werd eraan herinnerd dat een deel van de uitbreiding op het terrein van het voormalige kasteel van Sint Maartensdijk lag. De resten van dit kasteel van Jacoba van Beieren bleken uiteindelijk een onoverkomelijk probleem.

Lees verder bij BN/DeStem (3 juli 2003)