[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Archeologisch projectleiders voor de regio West"

Archeologisch projectleiders voor de regio West
trefwoorden: vacature - bedrijf - Leiden
RAAP Archeologisch Adviesbureau is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie die een groot aantal diensten en producten levert op het gebied van de preventieve archeologische monumentenzorg en integrale cultuurhistorie.
RAAP adviseert, op basis van eigen non-destructief onderzoek aan overheden, bedrijven en particuliere instellingen. RAAP is een organisatie, waarbij projectteams ressorteren onder een regio. De organisatie heeft momenteel 95 medewerkers in dienst en is daarmee de grootste op het terrein van archeologisch vooronderzoek in Nederland.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam. Regio West ontplooit, vanuit Leiden, haar activiteiten in Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht en Zeeland.

Aangezien RAAP steeds meer archeologische projecten van bureaustudie tot en met proefsleuven uitvoert, zijn wij op korte termijn op zoek naar

Archeologisch projectleiders voor de regio West

... voor 10 augustus 2003 een schriftelijke sollicitatie met CV te sturen naar RAAP Archeologisch Adviesbureau, t.a.v. mevr. M. Valkenet, Postbus 1347, 1000 BH Amsterdam of naar mailto:m.valkenet@raap.nl Ook na deze datum kunt u uw belangstelling voor een eventuele functie bij RAAP kenbaar maken, d.m.v. een open sollicitatie. ...

Lees verder bij RAAP Archeologisch Adviesbureau (20 juni 2003)