[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Romeins schip kan niet blijven liggen"

Romeins schip kan niet blijven liggen
trefwoorden: Woerden - Romeinse schip - 2e eeuw
Een dag na het blootleggen van het Romeinse schip brengen archeologen de contouren van de platbodem in kaart.
Ondertussen overlegt de gemeente met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en de provincie Utrecht over de toekomst van dit stukje historie in het Woerdense stadshart.
Een medewerker van het Archeologisch Diensten Centrum staat over een tekentafel gebogen. Ondertussen meet een collega-archeoloog minutieus de afstand tussen de dwarsbalken op de bodem van het schip. Nauwkeurig noteert hij de maten van de mogelijk uit de tweede eeuw daterende platbodem.
Lees verder in het: Utrechts Nieuwsblad (3 juli 2003)