[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Voor archeologie, tegen commercie"

Voor archeologie, tegen commercie
trefwoorden: beleid
Door de opmars van de commerciële archeologie dreigt de onafhankelijke archeologie in de verdrukking.
Dit wil archeoloog Boudewijn Voormolen, tot voor kort aio in Leiden, tegen gaan. Hij richtte een stichting op. ‘Het is toch liefdewerk, idealisme.‘

Ook de archeologie is onderhevig aan het marktmechanisme. In het verdrag van Malta, enkele jaren geleden, is vastgesteld dat ‘de vervuiler betaalt‘: wie een bouwproject begint op archeologisch interessante grond, moet ook zorg dragen voor het archeologisch onderzoek. Dat levert geldstromen op voor opgravers, zoals bij de Betuwe-route, waar NS en Rijkswaterstaat het archeologisch onderzoek betalen, maar heeft ook het gevaar dat de onafhankelijke archeologie ondergesneeuwd raakt.

Boudewijn Voormolen, tot 1 mei aio in Leiden, wil deze tendens tegengaan. Daarom heeft hij vorige maand de Stichting Publieke en Onafhankelijke Archeologie (SPOA) opgericht, die de belangen van de onafhankelijke archeologen behartigt. ...

Lees verder bij het Leids Universitair Weekblad Mare (5 juni 2003)