[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Het gaat goed met de studie Archeologie aan de Rijksuniversteit Groningen."

Het gaat goed met de studie Archeologie aan de Rijksuniversteit Groningen.
trefwoorden: Groningen - Universiteit
In de maand mei zijn drie archeologen gepromoveerd en op 12 juni ... een vierde promotie ...
Een uniek aantal voor een relatief kleine afdeling. Daarnaast is de afdeling bezig met een verjongingsslag van de staf. De afgelopen paar jaar zijn er twee nieuwe jonge hoogleraren aangesteld in het kader van een Van der Leeuw-leerstoel. Ook met de toekomstperspectieven van archeologen zit het wel goed: de meeste afgestudeerden vinden snel een baan. Wie denkt dat Archeologie duf is en alleen voor grijze heren, heeft het dus mis.

Archeologie betekent letterlijk ‘oudheidkunde’ ofwel kennis van de oudheid. Archeologen proberen deze kennis met name te verkrijgen door de materiële resten (huisplattegronden, potscherven, botten, pijlpunten, botanische resten, graven etc.) van vroegere samenlevingen te onderzoeken. Door deze zogenaamde artefacten in hun context te bestuderen kan inzicht verkregen worden in het dagelijks leven uit een ver verleden. ...

Lees verder bij de Rijksuniversiteit Groningen (10 juni 2003)