[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Baron uit Vught is plooibaar als een brok beton"

Baron uit Vught is plooibaar als een brok beton
trefwoorden: Nijmegen - Kops Plateau - romeinse tijd
Het zichtbaar maken van het Romeinse verleden op het Kops Plateau is een wens die veel Nijmegenaren koesteren.
Maar grondeigenaar mr. W.F.E. Marggraff werkt niet echt mee: "Nijmegen? Ik heb de Gestapo hoger zitten." Mr. Willem Frederik Ewald Marggraff is de naam. Tachtigjarig inwoner van Vught. Naar eigen zeggen miljardair. Bovenal: overtuigd ageerder tegen Nijmegen.
"Nijmegen? Daar zitten van die roomsrooien die alleen maar rottigheid uithalen. Ik heb de Gestapo hoger zitten", luidt zijn niet malse oordeel over de Waalstad. Iedereen mag vinden wat hij wil, daar niet van. Ook iemand die, mogelijk geplaagd door zijn hoge leeftijd, niet altijd even genuanceerd denkt.
Alleen is Marggraff, die de titel 'baron' mag voeren, toevallig ook nog grondeigenaar van het Kops Plateau. Dit elf hectare grote balkon van Nijmegen - braakliggend terrein met wonderschoon uitzicht op Ooij, Betuwe en Duitsland - ziet menigeen als mooiste stukje grond van de stad.
Lees verder in: De Gelderlander (27 juni 2003)