[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Bataafs grafveld in Nijmegen-Oosterhout"

Bataafs grafveld in Nijmegen-Oosterhout (foto's)
trefwoorden: Nijmegen - Oosterhout - bataven - grafveld
In het Betuwse deel van Nijmegen is een inheems grafveld uit de Romeinse tijd ontdekt met daarin enkele rijke vrouwengraven.
Het Bataafse grafveld bestaat uit een tiental grafkuilen en een grafkamer, steeds met crematieresten. Deze gaan vaak vergezeld van grafgiften, in meerderheid aardewerk, maar in een aantal gevallen tevens glaswerk, bronzen mantelspelden en kleine benen siervoorwerpen.

Opmerkelijk zijn enkele rijke graven, die aan vrouwen zijn toe te schrijven. En daarvan bestond oorspronkelijk uit een houten grafkamer van 1,5 x 1,5 m binnen een vierkante omgreppeling van ca. 12 x 12 m. In de grafkamer lagen onder meer twee flesjes voor reukwater of badolie en Keuls sierglas met een dikte van slechts een halve millimeter.

De rijkste grafinventaris omvat behalve acht stuks aardewerk ook twee identieke mantelspelden, een ring met inscriptie, een Romeinse munt, benen haarspelden en siervoorwerpjes, een glazen spiegeltje en een kralensnoer. In een deel van de kralen is goudfolie verwerkt. Met name het spiegeltje en het kralensnoer zijn voor het Bataafse gebied uitzonderlijk, evenals een bronzen kaarsenstandaard uit een ander graf.

Alle voorwerpen in het grafveld zijn van Romeinse origine. Dit tekent de mate waarin de Bataafse cultuur van omstreeks 200 na Chr. geromaniseerd was.
In de komende maanden zal onderzoek worden gedaan naar de ligging van de bijbehorende nederzetting. Het onderzoek wordt verricht door Bureau Archeologie van de Gemeente Nijmegen, in samenhang met de inrichting van de Waalsprong.
bron: persbericht Gemeente Nijmegen, 26 juni 2003