[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Weer archeologische vondst Leidsche Rijn"

Weer archeologische vondst Leidsche Rijn
trefwoorden: Utrecht - Leidsche Rijn - stroomkering - 1e eeuw - Romeinse tijd
Archeologen van de gemeente Utrecht hebben een nieuwe bijzondere vondst gedaan in Leidsche Rijn.
Dit keer gaat het om de resten van een zware stroomkering uit circa 100 na Christus. De constructie stond aan de noordkant van de Romeinse weg, in de tegenwoordige wijk Veldhuizen, op een punt waar deze ooit werd bereigd door een rivierbocht. De basis ervan bestaat uit een zware beschoeiing van dikke eiken palen, oorspronkelijk zeker anderhalve meter hoog, die overeind werden gehouden door eiken palen. Het talud daarboven, tevens de berm van de Romeinse weg, was afgewerkt met een mengsel van zware basaltblokken en plaggen.
Lees verder in het: Utrechts Nieuwsblad