[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Wat is het verschil tussen een bedevaart en een processie?"

Wat is het verschil tussen een bedevaart en een processie?
trefwoorden: middeleeuwen - kerk
Processie is Latijn voor optocht, volgens het katholieke woordenboek.
Michiel Savelsberg, woordvoerder van het Bisdom Den Bosch: 'Een processie is een stoet biddende en zingende mensen met als gemeenschappelijk doel god of een heilige te eren, danken of in geval van nood om hulp te vragen.' In zo'n plechtige optocht van priesters en leken binnen of buiten het kerkgebouw, worden het kruis en vaak ook het sacrament rondgedragen. Het sacrament zoals daar hier over gesproken wordt, is de heilige hostie die in een monstrans wordt vervoerd.

Processies kunnen bijvoorbeeld op palmzondag, witte donderdag, goede vrijdag, paaszaterdag en sacramentsdag gehouden worden. Daarnaast zijn er nog bijzondere andere dagen die per stad of regio kunnen verschillen. ...

Lees verder bij het Eindhovens Dagblad (24 juni 2003)