[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Aardewerk uit ijzertijd in grond Beuningen"

Aardewerk uit ijzertijd in grond Beuningen
trefwoorden: Beuningen - ijzertijd - aardewerk - nederzetting
Onderzoek wijst uit dat het Beuningse plangebied Hogewald II, aardewerk bevat uit vermoedelijk de Neolithicum (2900-500 vC).
Voordat Beuningen de grond ter plekke verkoopt aan particulieren, laat ze het vennootschap ARC een aanvullend onderzoek verrichten. Voorkomen moet worden dat door de nieuwbouw van 29 woningen archeologisch materiaal verloren gaat.
De vindplaats in het uiterste noorden van het plangebied, vlakbij de Hogewaldstraat, heeft een oppervlakte van 0,75 hectare. Vermoedelijk gaat het om een kleine nederzetting.
Lees verder in De Gelderlander (25 juni 2003)