[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Hulst wil rijkssubsidie archeologie"

Hulst wil rijkssubsidie archeologie
trefwoorden: Hulst - rijk - subsidie - onderzoek
De gemeente Hulst wil rijkssubsidie voor de bekostiging van archeologisch onderzoek.
Wethouder B. Pauwels kaart dit aan in de eerstkomende vergadering van een commissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) waar hij zitting in heeft.
"Het zal niet moeilijk zijn voldoende medestanders te krijgen. Meer gemeenten kampen immers met dit probleem. Archeologisch onderzoek kost heel veel geld", zei Pauwels gisteren.
Lees verder in: BN/De Stem (24 juni 2003)