[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Vroegere achterkant Gertrudis opgegraven"

Vroegere achterkant Gertrudis opgegraven
trefwoorden: kerk - Bergen op Zoom - middeleeuwen - Romeinse tijd
Een groot deel van de noordelijke zijde van het Thaliaplein is inmiddels opgegraven.
En van de opmerkelijkste vondsten is de vroegere achterkant van de Gertrudiskerk, vindt stadsarcheoloog Marco Vermunt.

Het muurwerk van de achterkant van de kerk dateert uit de eerste helft van de 16e eeuw. "Voor de meeste mensen is het amper voor te stellen hoe groot en massaal de koorpartij van de Gertrudis is geweest", schrijft Vermunt in de Nieuwsbrief van Stichting In den Scherminckel.

Verder werd een oude beerput gevonden, die hoorde bij het huis Sint Kathelijne, sinds 1483 eigendom van een Italiaanse lakenkoopman.

Al eerder werden overblijfselen gevonden van het kerkhof, een kuil vol geruimde botten en resten van het vroegere Thaliagebouw. Ook werden Romeinse sporen gevonden ...

Lees verder bij BN/DeStem (20 juni 2003)