[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Reactie op door de RIA gesignaleerde ontwikkelingen"

Reactie op door de RIA gesignaleerde ontwikkelingen
trefwoorden: beleid - ministerie
Reactie van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op de door de Rijksinspectie voor de Archeologie gesignaleerde belangrijkste ontwikkelingen in het jaarverslag 2002.

... Uit inhoudelijk oogpunt is het van cruciaal belang dat de RIA de komende periode er op blijft toezien dat er bij archeologische werkzaamheden altijd een PvE is en dat dit PvE adequaat is.
Het belang van een Programma van eisen (PvE) onderschrijf ik. Via de Beleidsregels opgravingsbevoegdheid (Stcrt. 2001, 207) en de aanpassing van alle opgravingsvergunningen in december 2002 heb ik dit als vereiste voor een opgraving voorgeschreven. Tezamen met RIA werkt de ROB momenteel aan inbedding van PvE’s in het proces van de archeologische monumentenzorg. ...

... De RIA heeft in het eerste jaar ervaren dat wanneer er iets misgaat dit eerder te maken heeft met onvoldoende bekendheid met de (consequenties van de) regels dan met onwil.
Om betrokkenen te informeren over de consequenties van de invoering van het verdrag van Malta is het initiatief genomen een uitgave te laten verschijnen: Malta-Magazine. Dit magazine, met een oplage van in totaal zo’n 6500 exemplaren, informeert instanties/organisaties: bedrijven, gemeenten, waterschappen, adviesbureau’s, provincies etc. Daarnaast ben ik van mening dat ter zake van de bekendheid met de regels er ook een taak voor de RIA zelf ligt. ...

... In dit kader dient te worden gemeld dat de RIA zich zorgen maakt over het uitblijven van de operationalisering van de nieuwe versie van het centrale archeologische informatiesysteem, ARCHIS II.
De vertraging bij de operationalisering van ARCHIS II is jammer, maar dit systeem is geen absolute voorwaarde voor het uitvoeren en verwerken van de wettelijke meldingen. ...

Lees verder bij het Ministerie van Onderwijs
Cultuur en Wetenschappen
(19 juni 2003) *pdf-document