[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Brief bij Jaarverslag Rijksinspectie voor de Archeologie"

Brief  bij Jaarverslag Rijksinspectie voor de Archeologie
trefwoorden: beleid - Rijksinspectie
Te uwer informatie bied ik u hierbij het Jaarverslag 2002 van de Rijksinspectie voor de Archeologie (RIA) aan.
Tevens treft u hierbij mijn reactie op dit rapport aan.

Met veel belangstelling heb ik het jaarverslag 2002 van de Rijksinspectie voor de
Archeologie gelezen. Het betreft immers het eerste jaarverslag van deze nog jonge loot
aan de culturele inspectietak. De RIA heeft gekozen voor een uitvoerige verslaglegging. ...

Lees verder bij het Ministerie van Onderwijs
Cultuur en Wetenschappen
(19 juni 2003) *brief in pdf-formaat