[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Advies Raad voor Cultuur over eCultuur uit"

Advies Raad voor Cultuur over eCultuur uit
trefwoorden: beleid - cultuur - media
De Raad voor Cultuur pleit in een nieuw advies voor meer samenwerking op het gebied van nieuwe media.

Internet en nieuwe informatie en communicatietechnologie (ict) bieden culturele instellingen volop kansen om samen te werken. Door kennis en informatie onderling te delen, kunnen musea, archieven, bibliotheken en omroepen het publiek beter bedienen. De overheid moet deze ontwikkeling stimuleren.
Dat schrijft de Raad voor Cultuur in het advies getiteld ‘eCultuur: van i naar e; advies over de digitalisering van cultuur en de implicaties voor cultuurbeleid’ aan de staatssecretaris van cultuur en media.

Volgens de Raad gebruiken veel culturele instellingen ict nog louter als technisch hulpmiddel. Te weinig herkent men de kansen die digitale media, vooral internet, bieden voor culturele vernieuwing. Ook is er nog onvoldoende besef dat in de informatiesamenleving de rol van culturele instellingen en van makers kan veranderen. ...

Lees verder bij de Informatie Professional (19 juni 2003)