[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Onderzoek naar restanten Tjaerda"

Onderzoek naar restanten Tjaerda
trefwoorden: kasteel - adel - Rinsumageest
Ooit was Rinsumageest een machtig dorp, met vier states: Tjaerda State, Juwsma State, Eijsinga State en Melkema State.
Van het glorierijke verleden is weinig meer over. Zelfs geen informatiebord verwijst naar de voormalige adellijke woningen.
De cultuurhistorische commissie van Rinsumageest heeft stille hoop dat daar nu verandering in komt. De gemeente Dantumadeel laat archeologisch onderzoek doen naar Tjaerda State. ...

Lees verder bij het Friesch Dagblad (19 juni 2003)