[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Museum met stadshistorie voor Utrecht"

Museum met stadshistorie voor Utrecht
trefwoorden: Utrecht - museum - middeleeuwen
Utrecht moet een werkgroep in het leven roepen die het plan voor een historisch stadsmuseum in het oude rechtbankgebouw aan de Hamburgerstraat voortvarend uitwerkt.
Dat stelt de VVD - fractie in een initiatiefvoorstel aan de gemeenteraad.

Volgens de liberalen is de tijd rijp om de omvangrijke historische collectie van Utrecht uit de mottenballen te halen en een eigen plek te geven. De stad bezit 40.000 objecten waarvan er bijna 10.000 betrekking hebben op de middeleeuwse geschiedenis van Utrecht.

Het Centraal Museum beheert de collectie, maar stelt vanwege ruimtegebrek slechts een klein deel tentoon. De meeste bewijzen van Utrechts rijke verleden liggen opgeslagen in de kelders van het museum. ...

Lees verder bij het Utrechts Nieuwsblad