[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Monument 'Homo Belvederiensis'"

Monument 'Homo Belvederiensis'
trefwoorden: homo belvederiensis - oudste - bewoner - Nederland
Een grafsteen voor de oudste bewoners van Nederland, die in de steentijd hebben gewoond bij Maastricht.
Gisteren werd bij het Belvédère-terrein een monument onthuld ter nagedachtenis aan de oudste bewoners van Nederland. In de jaren tachtig werden bij een grootscheepse afgraving bij het vuilstort resten gevonden uit het Paleolithicum die aantoonden dat hier 250.000 jaar geleden mensen woonden. Het gaat om kampementen van jagers. Er werden talloze vuursteen werktuigen gevonden en resten van kleine neushoorns, herten en ander jachtwild.
Lees verder in het Dagblad de Limburger (7 juni 2003)