[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Archeologische sporen: aanpassing bouwplannen Emergis"

Archeologische sporen: aanpassing bouwplannen Emergis
trefwoorden: archeologisch - vonst - late middeleeuwen
Emergis, het centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Kloetinge, moet bij zijn uitbreidingsplannen nadrukkelijk rekening houden met de archeologische waarde van het gebied.
De uitkomsten van eerste onderzoeken hebben belangrijke archeologische sporen aan het licht gebracht.
Emergis, dat zich begin jaren tachtig als Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland vestigde in het gebied ten zuiden van de Oostmolenweg, werkt aan een gestage uitbreiding van activiteiten. De ambities zijn vorig jaar in grote lijnen vastgelegd in een `masterplan`. Dat vormt de basis voor een bestemmingsplan, dat de gemeente Goes nu in de inspraakprocedure heeft gebracht.
Lees verder in de: Provinciale Zeeuwse Courant (11 juni 2003)