[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Opgraving Wolfslaar bij voorbaat succes"

Opgraving Wolfslaar bij voorbaat succes
trefwoorden: opgraving - Wolfslaar - oudkundig - vondst
De archeologen van de gemeente Breda zetten vandaag hun spaden in de Grote Akker van Wolfslaar.
Het onderzoek gaat bijna onvermijdelijk bijzondere oudheidkundige vondsten opleveren. Van het Wolfslaargebied is bekend dat het sporen vanaf de Oude Steentijd bevat. Die gaan enkele tienduizenden jaren terug in de tijd.
Het wordt een archeologische 'kijkoperatie' van een week, die kan resulteren in een uitgebreidere opgraving. Het onderzoeksgebied ligt aan de zuidkant van de Valentijnlaan, pal achter het villawijkje.
Directe aanleiding voor de opgraving is de geplande 'ontgronding' van het terrein door de gemeente Breda. Die gaat hier een ecologische zone met poelen aanleggen, een zogenoemde plas/dras-situatie. Daardoor kan allerlei archeologische bodeminformatie geheel of ten dele verloren gaan.
Lees verder in BN/De Stem (6 juni 2003)