[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Problemen historische vaarroute"

Problemen historische vaarroute
trefwoorden: schip - kanaal - sluis
De historische vaarroute tussen Maastricht en Vlaanderen die enkele maanden geleden werd heropend kan nog niet optimaal benut worden.
Op een deel van de route - tussen Sluis 19 en de Zuid-Willemsvaart - is maar zeer beperkt scheepvaart mogelijk. In het kanaal ligt een zandophoging die de scheepvaart bemoeilijk. Verder is de doorgang tussen de woonboten erg nauw, waardoor de bewoners last hebben van golven als er schepen langs komen.
Lees verder in de Limburger (5 juni 2003)