[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Project zoekt beste manier voor behoud historische hoeves"

Project zoekt beste manier voor behoud historische hoeves
trefwoorden: historisch - hoeve - behoud - project
Hofstede Bouw en Plantlust bij Kamperland wordt de Zeeuwse proefboerderij in het kader van het Jaar van de Boerderij 2003.
Bedoeling is dat onderzocht wordt hoe deze historisch waardevolle hoeve het beste behouden en hersteld kan worden. Dat moet een blauwdruk opleveren, die vervolgens ook bij andere historische boerderijen toegepast kan worden.
In de praktijk blijkt dat er vele struikelblokken liggen op de weg naar herstel van waardevolle boerderijen. Er duiken zoveel problemen op die heel moeizaam (of niet) opgelost kunnen worden, dat eigenaren met opknapplannen vaak uit arren moede het hoofd in de schoot leggen. Dat is het dagelijks provinciebestuur een doorn in het oog, omdat daardoor onnodig waardevolle boerderijen uit het landschap verdwijnen.
Nu 2003 is uitgeroepen tot Jaar van de Boerderij, wil de provincie een voorbeeldproject uitvoeren, dat in de toekomst als herstelmodel kan dienen. Aan de Zeeuwse gemeenten is gevraagd boerderijen die hiervoor in aanmerking komen, aan te melden. Tien van de dertien gemeenten kwamen met een voordracht. Die zijn beoordeeld door een speciale projectgroep, waarin leden zitten van de provincie, de Boerderijenstichting Zeeland, de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en de Vereniging Zeeuwse Gemeenten.
De projectgroep heeft uiteindelijk vier boerderijen geselecteerd. Naast de uitverkoren Bouw en Plantlust aan de Oosthavendijk 2 in Kamperland, zijn dat de boerderijen Vitshoekdijk 1, Kuitaart, Sasputsestraat 14, Schoondijke en Oude Grintweg 1, Aagtekerke. Gekozen is voor de hofstede in Kamperland, een karakteristieke historische boerderij, aangewezen als rijksmonument.
Bij deze boerderij speelt de grootste verwevenheid van problemen, namelijk op het gebied van instandhouding, financiering restauratie, wet- en regelgeving monumentenzorg, ruimtelijke ordening en een herbestemming (appartementen). Het dagelijks provinciebestuur heeft de aanbeveling van de projectgroep overgenomen.
Nu de keuze is gemaakt, kan de projectgroep aan de slag met het onderzoeken en oplossen van de problemen die spelen. Er zal met alle belanghebbenden en instanties die een vinger in de pap hebben, worden gepraat. Tenslotte moet er een rapport op tafel komen, met aanbevelingen voor de beste aanpak. De provincie stelt hiervoor 25.000 euro beschikbaar.
bron: Prov. Zeeuwse Courant, 5 juni 2003