[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Wierden krijgt museumbeleid"

Wierden krijgt museumbeleid
trefwoorden: museum - Enter - Wierden - beleid
De gemeente Wierden krijgt eigen museumbeleid, zo blijkt uit de nota Meerjarenbeleid 2004-2006.
Binnen de gemeente zijn diverse musea gevestigd, zoals het Klompen- en Zompenmuseum in Enter, Oudheidkamer Buisjan in Enter, de Enterse Zomp en museum Striek(w)iezer in Wierden.
De afgelopen jaren zijn ideeŽn geopperd voor een watermuseum en een agrarisch museum. Naar het watermuseum is, in het kader van het Waterpact waarbij Wierden als gemeente is aangesloten, een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Het initiatief voor een agrarisch museum bleef tot dusver steken in een locatie-onderzoek.
De verwachting is dat de initiatieven zonder subsidies niet of zeer moeizaam van de grond kunnen komen. 'Al met al', zegt verantwoordelijk wethouder J. Prikken-Krikke, 'wordt het tijd dat we een museumbeleid gaan ontwikkelen en niet zomaar in de wilde weg handelen.'
Bestaande en nieuwe musea moeten binnen het beleid een eigen plek krijgen. Aspecten als behoud van cultureel erfgoed, ontwikkeling van nieuwe economische peilers voor het platteland en bijvoorbeeld mogelijkheden van publiek-particuliere samenwerking worden in dat verband bekeken.
'Met dit beleid kun je bijvoorbeeld ook in het kader van recreatie en toerisme mensen naar onze gemeente trekken. Je kunt hen een pakket van mogelijkheden op het gebied van musea aanbieden. Het kan er ook toe leiden dat geld wordt vrijgemaakt, maar dat zie ik pas op het laatst gebeuren', legt Prikken uit.
Ze benadrukt dat voor dit project de financiŽle mogelijkheden van Wierden krap zijn. 'Maar we kunnen ook op ander gebied hand- en spandiensten verlenen. Het museumbeleid kan daarvan de basis vormen.' Ze wil een en ander nog voor het eind van dit jaar gerealiseerd zien. 'Het dient zeker niet op de lange baan te worden geschoven. Je hebt hier immers te maken met andere partijen en moet geloofwaardig durven handelen.'
bron: TC Tubantia, 4 juni 2003