[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Symposium"

Symposium
trefwoorden: symposium - boerderijen
Het AAC en de afdeling Archeologie van de gemeente Eindhoven organiseren een symposium over boerderijen.
Dit symposium zal plaats hebben op 2 en 3 october a.s. te Eindhoven en wordt georganiseerd in het kader van '2003 het jaar van de boerderij' en van de jaarlijkse Contactdagen voor Belgische en Nederlandse Middeleeuwse archeologen een symposium over boerderijen en nederzettingen uit de Middeleeuwen en Vroeg-Moderne Tijd in de lage landen.
Met het symposium wordt getracht een breder publiek te bereiken dan archeologen alleen.
bron/info: SNA, 4 juni 2003