[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Weekjournaal Leidsche Rijn"

Weekjournaal Leidsche Rijn
trefwoorden: Leidsche Rijn - Romeins - opgraving - vondst
Rust op de opgraving en een bijzondere vondsten in het schip en bij de wachttoren.
Rust op de opgraving
Na de drukte van de afgelopen twee weken is de rust op de opgraving weer enigszins teruggekeerd. De archeologen zijn deze week weer verder gegaan met hun onderzoek. Tijdens de Gave Graafdagen was het werk even stil gelegd om de vele bezoekers een mooi beeld te geven van het schip. Uiteindelijk bezochten zo'n 30.000 mensen -vooral veel buurtbewoners uit Vleuten, De Meern en Utrecht- de opgraving van het schip tijdens de twee publieksweekenden.
De archeologen ronden hun onderzoek af. Het schip is inmiddels gemeten, opgetekend, gefotografeerd en ook bijna alle vondsten uit het schip zijn geborgen en naar Lelystad overgebracht. Daar worden ze op de restauratieafdeling van het NISA zorgvuldig schoongemaakt en gerestaureerd. toch vinden de archeologen zo af en toe nog iets bijzonders in het schip. Zo werd deze week een bootshaak gevonden. Met zo'n ijzeren haak, waar vroeger ok nog een lange houten stok aan vast zat, kon van alles worden opgepakt. Met de haak konden scheepstouwen worden vastgepakt, iets uit het water worden gevist of het schip naar de wal worden getrokken.

Bijzondere vondst bij de wachttoren
In eerdere weekjournaals heb je kunnen lezen dat archeologen van de gemeente Utrecht niet ver van het schip de resten van een Romeinse wachttoren opgraven.
Vanuit deze wachttorens konden de Romeinen de noordgrens van hun rijk goed in de gaten houden. Als er onraad was, konden de soldaten in de wachttoren met licht- en rooksignalen elkaar waarschuwen en zo versterking vn troepen in een nabijgelegen fort (castellum) inroepen. Op verschillende plaatsen in Leidsche Rijn is ook de weg teruggevonden die de wachttoren en de forten met elkaar verbond. De weg volgt vaak de loop van derijn. Waar de weg te dicht bij de rivier kwam ontstond het gevaar dat dat weg bij hoog water door de rivier werd weggeslagen. Vlakbij de wachttoren hebben de archeologen daarn u ook een bewijs van gevonden. Aan de voet van de Romeinse weg zijn stevige houten palen in de grond geslagne die lange houten planken op hun plaats houden. Basaltblokken moesten verder voorkomen dat de gornd van de dijk niet door het water wegspoelde. Ook tegenwoordig worden nog basaltblokken gebruikt bij de versteviging van dijken maar het is voor het eerst dat deze blokken zijn teruggevonden bij een Romeinse weg. Aan de hand van de jaarringen in de houten palen kunnen de archeologen bepalen wanneer de houten palen zijn gekapt. Daarmee kunnen ze een nauwkeurige schatten maken wanneer de dijkverzwaring is aangebracht.
bron: Archeos, 30 mei 2003