[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Sporen oudheid blijven uit bij station"

Sporen oudheid blijven uit bij station Elst
trefwoorden: Oudheid - Romeins - Middeleeuwen - Elst
In het stationsgebied van Elst zijn geen sporen van archeologische resten uit IJzertijd, Romeinse tijd en de Middeleeuwen aangetroffen.
Archeologisch adviesbureau RAAP had daar een onderzoek naar verricht.
De gemeente Overbetuwe wil het terrein geschikt maken voor de bouw van kantoren. Voordat de hele grond omgewroet wordt, wilde ze weten of er geen historisch waardevolle spullen in de aarde verstopt lagen.
RAAP kende vooraf aan het gebied 'een hoge archeologische waarde' toe. Maar toen de archeologen begonnen te zoeken, bleek daar niets van. Het veldonderzoek - er werden boringen verricht - leverde geen aanwijzingen op voor de aanwezigheid van archeologische resten.
Toch was de veronderstelling van het bureau niet vreemd. In Elst zijn tenslotte al zeer waardevolle archeologische vondsten gedaan. Behalve enkele nederzettingsterreinen werden vlak na de Tweede Wereldoorlog al een Romeinse tempel onder de hervormde kerk van Elst gevonden en in de zomer van 2002 werd een tweede tempelcomplex in Westeraam aangetroffen.
Vervolgonderzoek in het stationsgebied is niet nodig, concludeert RAAP. Dat maakt, wat de archeologen betreft, de weg vrij voor de bouw van kantoren. Snel zal daar niet mee begonnen worden. Het bestemmingsplan moet ervoor aangepast worden en als dat samengaat met protesten uit de buurt, kan dat een langdurige kwestie worden. Waarschijnlijk duurt het dan ook nog jaren voordat het eerste kantoor er staat.
bron: De Gelderlander, 3 juni 2003