[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Iedereen wil rest kasteel Makken behouden"

Iedereen wil rest kasteel Makken behouden
trefwoorden: erfgoed - kasteel
Vanuit verschillende hoeken komen acties op gang om de monumentale schuur van het voormalige kasteel Makken bij Holthees voor het nageslacht te behouden.
Eigenaar Heijnert vindt het allemaal prima, zolang hij er geen geld in hoeft te steken.
Niet alleen de stichting Erfgoed Boxmeer komt in actie voor behoud van het restant van kasteel Makken in Holthees. Ook de dorpsraad pleit nu voor minstens een pauze in de procedure die uiteindelijk tot de sloop van Makken zou moeten leiden. Het bestuur van de dorpsraad heeft onlangs een gesprek gehad met eigenaar Heijnert van het huidige Makken. Die heeft een sloopvergunning aangevraagd voor het restant van de voorburcht annex wagenschuur.
Volgens Heijnert is sloop gerechtvaardigd omdat ieder uitzicht op subsidiegeld voor een restauratie ontbreekt. De dorpsraad Holthees wil het deels uit de vijftiende eeuw daterende gebouw bewaren. De raad wil proberen de sloopprocedure een maand of drie op te schorten. In die tijd moeten alle partijen nog een keer alternatieve financieringsbronnen onderzoeken en bekijken of een noodreparatie op korte termijn soelaas biedt. Daarna kan in fasen volledige restauratie worden uitgevoerd.
Voorzitter Koenen van de dorpsraad denkt in eerste instantie aan herstel van de dakconstructie, zodat het gebouw voldoende veilig is en niet verder vervalt. "Belangrijk is dat we alle neuzen dezelfde kant op krijgen", meent Koenen. De eigenaar heeft becijferd dat volledige restauratie zeven ton gaat kosten. De stichting Erfgoed Boxmeer kiest echter een hardere lijn.
Volgens de stichting zijn met enig geduld wel degelijk subsidies te vinden om het bouwwerk te redden. De Stichting Erfgoed Boxmeer heeft inmiddels voorbedrukte bezwaarschriften verspreid zodat inwoners van Boxmeer zich ook officieel tegen de sloop kunnen verzetten. Behoud is ook de eerste keus van eigenaar Heijnert. Maar wel onder voorwaarden. Hij wil er geen geld instoppen en geen woongenot inleveren.
"Ik heb altijd gezegd dat ik wel wil meewerken. Maar ik ga het niet betalen. Punt één, het geld heb ik niet, ik heb de schuur zelf niet per se nodig en er zit een principiële kant aan", zegt Heijnert. "Ik vind niet dat één burger moet betalen voor iets waar de hele gemeenschap baat bij heeft." Heijnert is bereid grond ter beschikking te stellen, het onderhoud te blijven doen en het gebouw beperkt open te stellen voor activiteiten.
Zelf heeft Heijnert enkele jaren geleden een plan ingediend om indirect restauratie mogelijk te maken. Hij wilde grond ter beschikking stellen voor het bouwen van enkele luxe woningen tegenover zijn huis. Het plan zou moeten passen bij de bestaande bouw.
De opbrengst zou Heijnert willen inzetten voor de restauratie van de voorburcht van Makken. Voor het plan kreeg hij in Boxmeer de handen niet op elkaar. Bouwen in het buitengebied is tegen het bestaand beleid en daar hield de gemeente aan vast, volgens Heijnert.
Sinds de uit de Randstad afkomstige eigenaar in 1996 de boerderij met schuur en de restanten van kasteel Makken kocht, heeft hij zich in de geschiedenis van zijn bezit verdiept. Aan de hand van de drie tekeningen die van het kasteel bekend zijn, heeft hij inmiddels de plattegrond van het kasteelcomplex gereconstrueerd. Het deel dat nog overeind staat behoorde vroeger tot het middengedeelte van het kasteel. De huidige schuur had een verdieping en een torentje. In het gebouw is daar nog een gedeelte van te zien. Architectonisch vallen de gevelconstructie met zogenaamde ezelsruggen op, de bogen en de horizontale lagen van mergel in het metselwerk. De opvallende strepen zijn van veraf te zien.
De Gelderlander, 2 juni 2003