[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Verborgen sporen en geschiedenis stad vaker zichtbaar maken"

Verborgen sporen en geschiedenis stad vaker zichtbaar maken
trefwoorden: Nijmegen - geschiedenis - cultuur - promotie.
In Nijmegen is geen traditie om de sporen van het verleden zichtbaar te maken. Dat moet snel veranderen, vindt Paul Depla. Hij wil meer aandacht voor het geheugen van de stad.
Een half jaar geleden kopte de Gelderlander: 'Nijmegen in subtop toerisme'.
Nijmegen bleek uit onderzoek hoog te scoren als gezellige, bruisende en culturele stad met een breed winkel- en uitgaansaanbod. Niet- bezoekers kennen Nijmegen vooral als stad van de Vierdaagse, hŤt evenement van Nederland. Dat Nijmegen daarnaast ook de oudste stad van Nederland is, werd niet of nauwelijks opgemerkt. De conclusie van het onderzoeksbureau: het imago van Nijmegen komt niet overeen met de werkelijke identiteit.
Voor de buitenstaander is onze rijke historie dus niet zo vanzelfsprekend. Waar je in Maastricht bij wijze van spreken de oudheid kan voelen heb je in Nijmegen een groot inlevingsvermogen nodig om de geschiedenis te ervaren. Het pleidooi om ons verleden beter zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar maken ligt daarom voor de hand. Helaas zijn in Nijmegen de talrijke cultuurhistorische plekken en sporen maar soms zichtbaar gemaakt, vaker zijn ze verborgen gelaten. En dat terwijl het verleden een onlosmakelijk onderdeel van onze identiteit is. Het zichtbaar maken van die verborgen sporen en in het verlengde daarvan onze geschiedenis is daarom van groot belang. Daarnaast hebben we in Nijmegen een verleden om trots op te zijn: van Romeinse stad naar vestingstad tot aan de moderne stad die we nu zijn. Niet voor niets presenteren wij ons in 2005 als '2000 jaar leven 1900 jaar stad'.
Het streven om meer aandacht te besteden aan de cultuurhistorie wordt door velen onderschreven, zo ook door de gemeente Nijmegen. Ter voorbereiding hiervan is een financiŽle ondersteuning aangevraagd bij de provincie onder het motto 'het geheugen van de stad': een tiental initiatieven dat zich richt op het zichtbaar maken en de beleving van de historische identiteit van Nijmegen. Deze initiatieven komen direct of indirect uit de samenleving en zijn geselecteerd op basis van weloverwogen criteria. Voor de samenstelling van de projectbundel is onder meer gekeken naar het spin-off effect van de initiatieven. Daarnaast is gelet op de mate waarin onvoorziene kansen worden aangegrepen en benut en hun voorbeeldfunctie tegen de achtergrond van actuele ontwikkelingen in de stad. Tenslotte is geselecteerd op de mate waarin ze een stimulans kunnen vormen voor nieuwe ideeŽn en plannen.
Het geldbedrag wordt grotendeels ingezet om kennis te verzamelen. Kennis vormt immers de vruchtbare bodem van waaruit weloverwogen keuzes kunnen worden gemaakt en verschillende initiatieven ontplooid . Het stimuleren en het inspireren van het particulier initiatief staan daarbij voorop. Vanuit de visie dat cultuurhistorie niet voorbehouden is aan enkelen, wordt de samenwerking met burgers en instellingen uit de stad nagestreefd.
Zo is ťťn van die kennisprojecten het 'bouwhistorisch onderzoek in de Nijmeegse binnenstad'. Dit project levert kennis op over verschillende oude gebouwen in de binnenstad. Zo leren we meer over ons bouwverleden. Dat kan leiden tot nieuwe inzichten en inspireren tot nieuwe ideeŽn, bijvoorbeeld bij verbouwingen. Op basis van gedegen onderzoek kunnen de juiste keuzes gemaakt worden. Die kennis geeft ons richting hoe we zorgvuldiger met de stad om kunnen gaan in de toekomst.
Gedegen kennis ligt aan de basis van de uitvoering van verschillende visualisatie-initiatieven. Juist het tastbaar maken van ons cultuurhistorisch verleden brengt ons dichter tot onze leefomgeving en elkaar. Daar wil ik mij het komende jaar zeker voor in zetten. Ik denk daarbij aan de terugkeer van 'de loden lady' in de Burchtstraat' (het in een loden kist gevonden skelet uit de vierde eeuw) en het plaatsen van informatiepanelen bij belangrijke archeologische vindplaatsen. Daarnaast vergeten we onze jongste geschiedenis niet, de Tweede Wereldoorlog en de Wederopbouw erna. Bijvoorbeeld door het opknappen van het grafmonument van Jan van Hoof.
In Nijmegen zetten we hoog in op de cultuurhistorie, daar worden ook al jaren lang middelen voor vrijgemaakt Ťn resultaten geboekt. De subsidies voor onderhoud en restauratie van monumenten (bijvoorbeeld het Cellenbroederenhuis, recent nog door de burgemeester heropend) en projecten als de herontwikkeling van het Arsenaal, de LIMOS en de Hessenberg zijn hier slechts voorbeelden van. Al deze initiatieven en projecten vinden hun oorsprong in het verzamelen van kennis.
Een vergroting van ons cultuurhistorische bewustzijn - onze kennis van de verhalen van de plek, inzicht in de achtergronden van de ruimte om ons heen - geeft ons, stadsgebruikers en buurtbewoners, een gevoel van saamhorigheid. De overheid, marktpartijen en particuliere organisaties moeten op dit punt nauwer gaan samenwerken. Waar het mij vooral om gaat is dat het beschikbare geld strategisch wordt ingezet. Al in het stadium van voorbereiding moet een goede start worden gemaakt om straks - met de hulp van diverse partners - spraakmakende projecten te kunnen realiseren. In een periode van dreigende economische recessie letten co-financiers nu eenmaal scherper op de kwaliteit. Bijzondere initiatieven moeten kunnen ontstaan, onverwachte kansen moeten worden benut en bestaande plannen moeten op een bijzondere manier in ontwikkeling worden genomen. Met deze kwaliteitsimpulsen zal de stad beslist haar voordeel kunnen doen!
Want wie succesvol wil oogsten moet zaaien in vruchtbare grond. In Nijmegen zijn we al goed op weg. In de vruchtbare kennisbodem laten de eerste kiemen zich zien. Het is nu belangrijk om de ontwikkelingen scherp in de gaten te houden. Samen met anderen, blijven luisteren naar de omgeving, ons doel voor ogen houden en zonodig bij scherpen. Cultuurhistorie als argument, als uitgangspunt, als inspiratiebron of als eindresultaat. Bij de profilering van Nijmegen hoort een volwassen cultuurhistorisch bewustzijn. Daar draait het om bij het Geheugen van de Stad, daar draait het om in de Oudste stad van Nederland !
bron: De Gelderlander, 2 juni 2003; Paul Depla (wethouder gem. Nijmegen)