[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Activiteiten onderzoeksschool Archon"

Activiteiten onderzoeksschool Archon
trefwoorden: onderwijs - onderzoek - Leiden - Amsterdam
Basiscursus: Inleiding onderzoekscholen (Leiden UL). Archeologie tussen alpha, bta, gamma (Leiden UL). Guts, brains, food and the social life of early humans (Amsterdam)
18 september 2003: Basiscursus: Inleiding onderzoekscholen (Leiden UL)
Kennismaking met het fenomeen onderzoekschool en onderzoekscholen algemeen, info over OIKOS, CNWS, Medivistiek, ARCHON (-commissies, onderwijscurriculum, onderzoekprogramma); info over KNAW en NWO (-beurzen, -subsidiemogelijkheden).
Aankondiging volgt; aanmelding via: e-mail

30 oktober 2003: Archeologie tussen alpha, bta, gamma (Leiden UL)
Archeologie is een breed vakgebied, waarin alpha- (kunsthistorische, historische, epigrafische), bta- (ecologische, archeometrische) en gamma- (geografische, cultureel antropologische, etnoarcheologische) onderzoek-richtingen zijn verenigd. Het bronnenmateriaal is zeer divers, evenals de onderzoekmethoden en -mogelijkheden. In de doctoraalfase is de complexiteit, veelsoortig- en veelzijdigheid van de archeologische data wel aangestipt, maar geleidelijk aan heeft ieder toch een eigen, meestal toenemend gespecialiseerde koers ingezet in het promotie-onderzoek. Op de themadagen 'Archeologie tussen alpha, bta en gamma' wordt deze trend doorbroken en krijgt iedereen zicht op het hele studieveld dat ARCHON bestrijkt. Nadere informatie volgt; aanmelding via e-mail.

6 november 2003: Guts, brains, food and the social life of early humans (Amsterdam), georganiseerd door Prof. Wil Roebroeks, in samenwerking met Praemium Erasmianum Foundation. Informatie en aanmelding via e-mail.

december 2003: Archondag 2003
Voor alle inlichtingen: Roswhita Manning, tel. 071-5272446, e-mail.
bron: Universiteit Leiden, 28 mei 2003