[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

"Hot links: Romeinse sporen"

Hot links: Romeinse sporen
trefwoorden: Romeinse tijd - schip - opgraving - Astrix en Obelix - bataven
Archeologie: de luis in de pels van de grote bouwprojecten. Wie in Nederland in de bodem gaat graven, graaft terug in de tijd. ... Vooral resten uit de Romeinse tijd (12 v.C. - 450 n.C.) halen de laatste tijd regelmatig het nieuws. We zochten naar deze Romeinse sporen op het internet.

De Romeinse tijd
Vooral door de aanleg van de Betuwelijn en grote woonwijken als Leidsche Rijn komen veel Romeinse resten weer boven water. Waarom daar veel gevonden wordt? De zuidoever van de Rijn vormde ooit de grens van het Romeinse rijk.
Langs deze grens waren vele Romeinse soldaten in forten (limes) gelegerd. Het zijn deze resten die veel gevonden worden.
Archeologienet (klik op Romeinse tijd in de vertikale balk)

Romeins schip Leidsche Rijn
In de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn (de Vinex-wijk bij Utrecht) vonden
amateur-archeologen in 1997 resten van een Romeins schip. Na het volledig
bloot leggen bleek het een bijzonder goed bewaard gebleven exemplaar te
zijn. Inmiddels zijn er ook wachttorens gevonden.
Romeins schip

Asterix en de Romeinen
Grote bekendheid kreeg de Romeinse tijd door de stripboeken 'Astrix en Obelix'. Het Rijksmuseum van Oudheden richtte in het jaar 2000 een tentoonstelling rond deze stripserie in. Aan de hand van stripafbeeldingen werden diverse opgegraven museumstukken getoond. Pronkstuk daarbij was een
Romeins masker dat vlak bij het museum gevonden was.
Rijksmuseum voor oudheden - Astrix en Europa

Romeinen en Batavieren
Teleac zond dit voorjaar een serie uit over de Romeinse tijd in Nederland. De presentatrice van het programma bezocht in 6 afleveringen diverse musea langs de Rijn. Op de website is alles nog eens rustig na te lezen. De route die in de serie gevolgd wordt is ook zelf per fiets te doen.
Teleac - Romeinen en Batavieren

Universiteiten en opgravingen
Veel pionierwerk wordt door amateur-archeologen gedaan. Zodra een dergelijke vondst belangwekkend is, worden er vaak wetenschappers van een universiteit bij gehaald. Omgekeerd komt dat ook voor. Wanneer een gemeente bouwplannen heeft vraagt zij tegenwoordig vooraf of die wetenschappers een gebied willen doorlichten op mogelijke archeologische resten. Zo worden geldverslindende conflicten in de bouw voorkomen.
Opgraving door de Universiteit Leiden
Opgravingen in Nederland
Planet, 19 mei 2003