Reacties[Vorige] [Project 0] [Volgende]

Museum wellicht later open

Prov. Zeeuwse Courant, 300503
Mogelijk nieuwe tegenvallers
Gedeputeerde H. van Waveren (CDA, cultuur) sluit nieuwe tegenvallers bij de verbouwing van het Zeeuws Museum niet uit. Die kunnen ertoe leiden dat de geplande datum voor de definitieve heropening - dinsdag 19 juli 2005 - niet wordt gehaald.
Een eerste tegenvaller heeft zich al aangediend. Waarschijnlijk brengt de Rijksdienst voor de Monumentenzorg binnenkort een negatief advies uit over een nieuwe museumingang aan het Abdijplein. De afgraving daarvoor zou te ingrijpend zijn. Het negeren van het advies kan leiden tot een beroepsprocedure tot aan de Raad van State. Tegemoet komen aan de bezwaren betekent een flinke wijziging van de bouwplannen.
Van Waveren heeft woensdag Provinciale Staten een brief gestuurd met een tijdschema dat 19 juli 2005 als openingsdatum vermeldt, maar ook een lijst van veertien `faalfactoren.` Bezwaar- en beroepsprocedures zijn een risico. Verder geeft de risicoanalyse aan dat de gevonden asbest in het museum binnen drie weken moet zijn verwijderd. Van Waveren: "Maar wat als blijkt dat er veel meer asbest zit?" Archeologische vondsten op de plek waar de nieuwe ingang moet komen, kunnen de klus ook vertragen.
Aanleiding voor de brief is het begin maart openbaar gemaakte besluit dat het Zeeuws Museum niet in 2004 opengaat, maar pas medio 2005, wat nu dus ook niet helemaal zeker is. Het plan voor de nieuwe ingang aan het Abdijplein blijkt een belangrijke oorzaak van de vertragingen. Er is vooral te licht gedacht over de tijd die de monumentencommissie nodig zou hebben voor een advies daarover. Ook moesten de bouw- en inrichtingsplannen van het museum tussentijds worden aangepast vanwege aangescherpte veiligheidseisen na twee grote inbraken in Nederlandse musea.
Dat de aansturing van de verbouwing en de inrichting gesplitst was tussen de vorige gedeputeerde financiŽn en huisvesting (D. Bruinooge) en die voor cultuur (G. de Kok) maakte de besluitvorming er niet sneller op. In het nieuwe college van Gedeputeerde Staten is Van Waveren verantwoordelijk voor verbouwing ťn inrichting. In feite vormt hij nu samen met directeur V. Byvanck van het Zeeuws Museum de stuurgroep die de vernieuwing van het Zeeuwse Museum gaat leiden.

Spannend
"We hebben de interne structuur vereenvoudigd", aldus Van Waveren. Hij hoopt dat zodoende kan worden ingelopen op het tijdschema, waardoor tijdverlies door nieuwe tegenvallers misschien zelfs kan worden gecompenseerd. Van Waveren: "We gaan een proces in dat heel spannend is. We weten absoluut niet wat we gedurende de verbouwing gaan tegenkomen. Dat kunnen positieve dingen zijn, maar ook negatieve. Tot nu toe blijken tegenvallers zich makkelijker voor te doen dan meevallers. Dus moeten we onszelf niet langer voor de gek houden door uit te gaan van de meest optimistische planning."


Reacties

naam

email

website

Je reactie:

gegevens onthouden   gegegevens vergeten

   

[html toegestaan]