Reacties[Vorige] [Project 0] [Volgende]

Dromen over de Commanderie

TC Tubantia, 270503
De familie Heupink heeft een vergunning gekregen voor de bouw van een nieuwe woning aan het Oldenzaalsvoetpad. De Stichting Commanderie Ootmarsum is daar teleurgesteld over. Want ze wordt nu belemmerd in de realisering van een stadspark op deze historische plek.
Harry Oude Weernink reageert resoluut. Nee, hij zal geen bezwaar aantekenen bij het college van B. en W. van Dinkelland tegen de verleende bouwvergunning. Ook al is het een flinke streep door de rekening, hij neemt niemand ook maar iets kwalijk. De voorzitter van de Stichting Commanderie Ootmarsum bewaart zijn energie liever voor zaken die wel haalbaar zijn. Want ondanks de nieuwbouw op de plek waar de kapel van het ooit zo imposante Huis Ootmarsum stond is Oude Weernink er van overtuigd dat zijn ambitieuze plan voor het stadspark allesbehalve van de baan is en in elk geval nog gedeeltelijk kan worden uitgevoerd.
‘Het is’, knikt hij enthousiast, ‘een droom van van mij, maar allemaal wel zeer realistisch. En beslist geen utopie. Het plan heeft voor Ootmarsum een grote archeologische en historische waarde. Alleen daarom al is er genoeg basis voor.’
Oude Weernink wijst erop dat ook de gemeente Dinkelland bereid is mee te werken. Een deel van de grond is eigendom van de gemeente en een deel is in handen van particulieren.

Monument
Daarnaast overweegt de Stichting Commanderie het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te vragen ‘t gebied tussen de visvijvers en het Oldenzaalsvoetpad aan te wijzen als Archeologisch Monument. Hiermee wordt voorkomen dat er in de toekomst nieuwe bouwactiviteiten kunnen plaatsvinden die schade kunnen toebrengen aan de restanten van het Huis Ootmarsum. Want dat die er zijn staat voor Harry Oude Weernink als een paal boven water.
Onderzoek heeft enkele jaren geleden uitgewezen dat zich nog een aanzienlijk deel van de funderingen in de bodem bevindt en dat het huidige woonhuis van Heupink gebouwd is op de fundering van de voormalige kapel. Reden voor Oude Weernink de Stichting Commanderie Ootmarsum op te richten met als doelstelling het beschermen en weer in beeld brengen van de overblijfselen van de commanderie.
Oude Weernink verwijt de voormalige gemeente Ootmarsum de archeologische en historische waarde van de commanderie te hebben onderschat. Hij hoopt bij de gemeente Dinkelland op meer respons. Alle reden voor Oude Weernink om opnieuw de schouders onder het stadspark-plan te zetten. Als het aan hem ligt worden alle funderingen opgegraven en vervolgens zichtbaar en toegankelijk gemaakt voor bezoekers. In het stadspark moet verder onder meer een originele koepeltuin komen. Zelfs ziet hij nog mogelijkheden tot gedeeltelijke herbouw van de commanderie.
Maar Oude Weernink weet ook dat in dit opzicht de wens de vader van de gedachte is. Hij gaat er vanuit dat binnen tien jaar het stadspark is gerealiseerd. ‘Het stadspark sluit prima aan bij het openluchtmuseum Los Hoes en bij het Lint Molenbeek. Voor de toeristen een nieuwe attractie en voor de Ootmarsummers een kijkje in eigen zo rijke historie van de stad. Prachtig toch.’


Reacties

naam

email

website

Je reactie:

gegevens onthouden   gegegevens vergeten

   

[html toegestaan]