Reacties[Vorige] [Project 0] [Volgende]

Stichting wil waterpoort redden

Prov. Zeeuwse Courant, 270503
Opknapwerk en Vlissings stadswapen geven monumentaal bouwsel weer allure
De enige waterpoort die Vlissingen nog rijk is, moet worden opgeknapt. Dat vindt de stichting Stadsherstel Vlissingen. Zij laat een berekening maken voor de restauratiekosten. De stichting vindt dat het de hoogste tijd is dat het stucwerk bij de poort wordt aangesmeerd en boven de boog moet een stadswapen van Vlissingen verschijnen.
Volgens de stichting functioneert de poort aan de zeezijde van de kazematten onder het Keizersbolwerk nog wel, maar de toegangspoort heeft geen uitstraling meer. Stadsherstel zet zich in voor behoud van het historische karakter van bouwwerken in de gemeente Vlissingen. De stadspoort kan met enkele ingrepen in oude luister worden hersteld.
D. Roos jr. van de stichting betreurt het dat dit aparte gedeelte van Vlissingen `er maar bijligt`. ,,We moeten niet overdrijven met opknappen. Want door het te netjes te maken, kunnen we de sfeer uit een historisch gebouw halen, kan een bouwwerk te doods worden."
Maar aan de stadspoort kan `zeker nog het een en ander gebeuren`. Stadsherstel stelt voor om een afgietsel te maken van het Vlissingse stadswapen, de Vlissingse fles. ,,Er hangt nog een mooi wapen bij de ingang van de Zeemanserve in Vlissingen. De fles komt goed uit bij de toegangspoort."
De stichting merkt op dat het Waterschap Zeeuwse Eilanden sinds kort eigenaar is van het Keizersbolwerk. Het bolwerk is in de zestiende eeuw in opdracht van Karel de Vijfde gemaakt. In de Napoleontische tijd zijn de kazematten erin gemaakt. Het waterschap maakt geen bezwaar tegen de opknapbeurt, mits Monumentenzorg positief op het voorstel reageert en er geen schade wordt toegebracht aan de constructie. ,,In de zeventiende eeuw had Vlissingen drie waterpoorten en vijf landpoorten. De stadspoorten zijn allemaal verdwenen. Dit is de laatste waterpoort die nog bestaat. Door een wapenschild bij de ingang te plaatsen, krijgt de doorgang de allure terug van een echte stadspoort."

Herinrichting
De stichting heeft dit voorstel ingediend bij de gemeente Vlissingen. De gemeente bereidt een herinrichting voor van het gebied vanaf het Keizersbolwerk en het Bellamypark tot het Arsenaalplein. ,,Voor die opknapbeurt komt geld vrij."
De stichting herinnert eraan dat er in de loop der jaren ook plannen gepresenteerd zijn voor een nieuwe invulling van de kazematten. Een ondernemer wilde bijvoorbeeld een van de ruimtes geschikt maken voor een klein café/restaurant. ,,We willen voorstellen om de kazematten alvast op te nemen in de stadswandeling. Vooral de oude bakkerij is geschikt om bij stil te staan", haalt Roos aan. Tot voor kort moest er met zo`n vier instanties worden overlegd om iets te weten te komen over de bolwerken. ,,Nu is het waterschap de hoofdverantwoordelijke instantie. We hopen dat dit verloren gedeelte van Vlissingen meer aandacht krijgt."


Reacties

naam

email

website

Je reactie:

gegevens onthouden   gegegevens vergeten

   

[html toegestaan]