Reacties[Vorige] [Project 0] [Volgende]

Archeologie in Musiskwartier, Arnhem

Gemeente Arnhem
In maart is het archeologisch onderzoek in het Musiskwartier in de Arnhemse binnenstad begonnen. Dit is meteen het begin van het herontwikkelingsproject rond V&D. Op dit moment zijn 10 archeologen aan het werk in het gebied tussen Roggestraat, Beekstraat, Nieuwstad en Walstraat. De vondsten worden verzameld, van een nummer voorzien, gewassen en beschreven. Daarna worden ze opgeslagen in het archeologisch depot van de gemeente Arnhem. Het archeologisch onderzoek loopt tot het einde van het jaar.
Vanaf het uitkijkpunt, dat bereikbaar is via de Beekstraat, kunnen de archeologische vondsten goed bekeken worden. Hier zijn vooral de funderingsresten van de 14e en 15e eeuw zichtbaar. Dat het scherfresten uit de 14e eeuw zijn kan worden afgeleid dat er in dit gebied 4 percelen waren met daarop bakstenen woonhuizen. Deze panden zijn omstreeks het eind van de 17e eeuw afgebroken en vervangen door grotere panden, die gedeeltelijk op dezelfde fundering zijn gebouwd.
Bij een van deze panden werd een oventje gevonden om glas in te smelten. Volgens Rene van de Mark archeoloog in dienst van het bureau BAAC, dat in opdracht van de gemeente Arnhem de projectleiding heeft, duidt dit er op dat er een glasbedrijf actief is geweest.
Aan de zijde van de Walstraat hebben de archeologen sporen van bewoning gevonden uit de 10e eeuw. Dit zijn de oudste sporen van bewoning die tot nu toe in Arnhem gevonden zijn. Tot nu toe zijn de nieuwste vondsten kelders uit de middeleeuwen. Verdere berekeningen worden nog gedaan om de precieze omvang en situering van de kelders te achterhalen.
Gemeentelijk archeoloog Mieke Smit zal vanaf eind mei rondleidingen op de opgraving verzorgen. Nadere informatie hierover volgt op de internetsite van de gemeente Arnhem


Reacties

naam

email

website

Je reactie:

gegevens onthouden   gegegevens vergeten

   

[html toegestaan]