Reacties[Vorige] [Project 0] [Volgende]

Vondst uit 13e eeuw verwacht

BN/De Stem, 260503
Archeologen gaan vandaag aan de slag op het terrein naast Albert Heijn aan de Nieuwstraat in Breda. Bij eerder onderzoek in de buurt zijn bewoningssporen uit de dertiende eeuw aangetroffen.
De opgravingen vormen het begin van de nieuwe bebouwing van het terrein, waar eens de Mosselkreek liep en een school stond.
Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt er volgens plan met het werk begonnen, ondanks het feit dat er na klachten van een van de omwonenden (Wijers) nog een milieu-onderzoek plaatsvindt.
De nieuwbouw op de plaats van de Mosselkreek en de inmiddels gesloopte school is een volgende stap van de herinrichting in dat deel van de binnenstad. In deze zone, die de Westflank is gaan heten, stroomde in het verleden de Mark, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de stad. De gemeenteraad heeft besloten dat het water terugkomt in de binnenstad. De Gedempte Haven en het eerste deel van de Markendaalseweg worden daarvoor weer opengebroken.

Fasen
De herinrichting van het gebied bestaat uit meerdere fasen. De eerste fase betreft de bouw van nieuwe woningen, kantoren en andere voorzieningen langs de nieuwe waterloop. Op de plaats van het oude politiebureau ligt al een enorme bouwput voor een parkeergarage en tientallen appartementen. De nieuwbouw tussen Nieuwstraat en Markendaalseweg is de tweede stap. Het gaat daar om appartementen bovenop commerciŽle ruimten. Onder de nieuwbouw komt een parkeergarage voor eigen gebruik.

Middeleeuwen
De gemeente verwacht dat er restanten van middeleeuwse bebouwing in de grond zitten. Bij archeologisch onderzoek in de jaren negentig in de buurt waar de Barones-parkeergarage en Albert Heijn zijn gebouwd, zijn sporen van bewoning uit de vroege dertiende eeuw aangetroffen. Daarnaast werd een deel van de Mosselkreek onderzocht, die uit de late middeleeuwen stamt. Het onderzoek, uit te voeren door het Archeologisch Diensten Centrum uit Bunschoten, richt zich vooral op de latere inrichting van het talud van de Mark en de ontwikkeling van de bebouwing op de oevers van de rivier. De archeologen hebben bijzondere aandacht voor de dertiende eeuwse woonkernen en de ontwikkeling en aard van de latere vijftiende eeuwse huizen langs de Nieuwstraat.

Verstoord
Het terrein waar gegraven wordt, beperkt zich tot de vroegere binnenplaats van de school, omdat de rest van het terrein te veel is verstoord bij de bouw van die school. Als er iets spectaculairs wordt gevonden, wordt het gehele terrein opgegraven om de vondsten compleet in beeld te kunnen brengen. Het werk duurt een tot drie weken.
Daarna worden aan de kant van de Markendaalseweg een aantal kabels en leidingen verlegd. Dat duurt vier tot zes weken.


Reacties

naam

email

website

Je reactie:

gegevens onthouden   gegegevens vergeten

   

[html toegestaan]