Reacties[Vorige] [Project 0] [Volgende]

Spitten in voorraadkuil uit de bronstijd

Noordhollands Dagblad, 190503
De prehistorie ligt soms maar net onder het maaiveld. Medewerkers van de archeologische dienst in Hoorn hebben de eerste aantoonbare sporen van bewoning uit de bronstijd in het gebied van de toekomstige wijk Bangert/Oosterpolder bloot gelegd.
Het zijn geen spectaculaire vondsten die de dromers over goudschatten doen watertanden. De dienst heeft met behulp van een shovelmachinist twee langwerpige proefsleuven in een terrein bij de Dorpsstraat uitgegraven. Op sommige plaatsen nog geen halve meter diep en toch zijn daar al de sporen zichtbaar die de echte liefhebbers zoeken: een deinend zwart grondlaagje dat de bodem in de midden-Bronstijd (1500-1200 vC) vormde. West-Friesland kende in die jaren ook nog een metersdik pakket veen. Dat is in de loop van de tijd verdwenen.
Volgens Cees Ay van de archeologische dienst is op een paar plekken al aangetroffen wat duidt op de vroege bewoning. Halverwege een klein gat in de uitgegraven sleuf is een zwart profiel zichtbaar: een paalgat. Restant van een hut? Even verderop is een groter gat zorgvuldig uitgegraven. Hier is een dwarsdoorsnede zichtbaar van wat vermoedelijk een voorraadkuil is geweest. Een prehistorische koelkast als het ware: een plek waarin je graan begroef om goed te houden. Slechts een enkel potscherfje kwam mee naar boven.
De dienst kan de komende periode nog verder gaan in het gebied. Omdat andere archeologen vorig jaar al actief zijn geweest met proefboringen, is een scala aan plekken aanwijsbaar waar het echte graafwerk mogelijk voor verrassingen kan zorgen.De bodemgesteldheid geeft de vrijwilligers wel wat hoofdbrekens. "We hebben op sommige plaatsen van die vette klei, waarmee je bijna kan boetseren'', vertelt Ay. "En nog geen tien meter verderop tref je prachtige zavelgrond.''
"De sporen van de bronstijd liggen in West-Friesland heel vaak relatief dicht bij de oppervlakte'', meent hij. Wij hopen dat we langs de Dorpsstraat op meerdere plekken kunnen laten zien dat er bewoning is geweest.'' Dat wil overigens nog niet zeggen dat er een nog ingrijpender opgraving aan te pas komt. Daarover wordt later weer beslist.


Reacties

naam

email

website

Je reactie:

gegevens onthouden   gegegevens vergeten

   

[html toegestaan]