Reacties[Vorige] [Project 0] [Volgende]

Oorsprong Heiloo mogelijk zuidelijker dan gedacht

Dagblad van het Noorden, 190503
Wie altijd had gedacht dat waar nu het Witte Kerkje staat, ooit de eerste nederzetting van Heiloo moet zijn ontstaan, moet straks wellicht zijn kijk op de geschiedenis aanpassen. Oudheidkundigen hadden al langere tijd het sterke vermoeden dat de vroegste bewoners van de plaats zich een stuk zuidelijker nestelden, toepasselijk genoeg in het gebied Zuiderloo.
De kans lijkt groot dat dit idee nu ook zal worden getoetst aan de hand van opgravingen, want op korte termijn nemen onderzoekers hier al bodemmonsters.
Hoeven op uitgestrekte landerijen, zo'n twee kilometer ten zuiden van het huidige centrum van Heiloo, waar boerenfamilies leefden van landbouw en veeteelt. Zo kan het vroegste beeld van Heiloo er wellicht uit komen te zien. En dat is best een verrassing, want de algemene veronderstelling is dat Heiloo juist ontstond met de komst van de eerste grote Angelsaksische zendeling Willibrord en de bouw van een van de voorlopers van het Witte Kerkje als dorpskern vanaf het jaar 720.
Er bestaat dus een kans dat de geschiedenis moet worden herschreven.
Dit alles hangt samen met de uitleg van een eerdere archeologische inventarisatie van het Zuiderloo, een terrein ten westen van de Kennemerstraatweg, begrensd door de Zevenhuizerlaan, Spanjaardslaan en de Vennewatersweg.
Hieruit bleek dat zich op die plek verstoorde bodemlagen bevinden. Over het algemeen wijst dit op een menselijke nederzetting. Samen met de bestudering van de vondsten in het gebied, waaronder scherven aardewerk, begint het erop te lijken dat de eerste HeilooŽnaren omstreeks dezelfde tijd in het Zuiderloo moeten zijn neergestreken.

Woningen
Op deze kavel worden over twee jaar 700 woningen gebouwd. Maar voordat het zover is, zullen uiterlijk in de herfst bodemmonsters worden genomen om te bepalen of er daadwerkelijk opgravingen komen. De kans daarop is hoe dan ook groot, omdat de gemeente Heiloo in het bestemmingsplan al een periode van archeologisch onderzoek heeft ingecalculeerd.
"We weten natuurlijk dat de ondergrond van het Zuiderloo een strandwal was waarop mensen al vanaf 1500 vC hebben gewoond. Maar in die tijd kun je nog niet spreken van nederzettingen'', vertelt archeologe Silke Lange.
"De aanwijzingen die we hebben uit het begin van de achtste eeuw duiden echter op de vestiging van een gemeenschap in dit gebied. We hopen dus echt dat er straks onderzoek mag plaatsvinden.''


Reacties

naam

email

website

Je reactie:

gegevens onthouden   gegegevens vergeten

   

[html toegestaan]